Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά
με θέματα χορηγιών:

Κωνσταντίνος Ουζούνης
General Manager
210 998 4864
ouzounis.k@ethosmedia.eu

Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Key Account Manager
210 998 4876
rampidis.k@ethosmedia.eu

Ράντω Μανώλογλου
Key Account Manager
210 998 4863
manologlou.r@ethosmedia.eu

Για πληροφορίες σχετικά
με το πρόγραμμα:

Δημήτρης Μαλλάς
Υπεύθυνος Πρόγραμματος-Δημοσιογράφος
dmallas@gmail.com

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα,
συνεργαζόμενους φορείς & χορηγούς επικοινωνίας:

Μαριάνα Βαζαίου
Events Executive
210 998 4932
vazaiou.m@ethosmedia.eu

Χριστίνα Τσούχλαρη
Events Executive
210 998 4917
tsouchlari.c@ethosmedia.eu

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία
εγγραφής συνέδρων & συμμετοχής:

Κωνσταντίνος Σαλβαρλής
Conferences Manager
210 998 4909
salvarlis.k@ethosmedia.eu

Νίκος Αθανασίου
Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων
210 998 4912
athanasiou.n@ethosmedia.eu

ETHOS MEDIA S.A.  210 998 4950   ethosmedia.eu