Χορηγικό Πρόγραμμα

LEAD SPONSOR (€12.000 + Φ.Π.Α.)

 • Δυνατότητα επιλογής από τον χορηγό Lead, είτε Κεντρικής ομιλίας στελέχους του στο πλαίσιο του συνεδρίου είτε διοργάνωσης workshop διάρκειας 20 λεπτών. Το workshop θα εντάσσεται στο πρόγραμμα του συνεδρίου.
 • Στέλεχος του χορηγού Lead δικαιούται να συμμετέχει σε ένα από τα προγραμματισμένα πάνελ του συνεδρίου
 • Ο χορηγός Lead δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 3μ. Χ 3μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου
 • Ο χορηγός Lead θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου
 • Παρέχεται η δυνατότητα σε υψηλόβαθμο στέλεχος του χορηγού Lead να παραχωρήσει κεντρική συνέντευξη στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ
 • Λογότυπο και συνοπτικό εταιρικό προφίλ (έως 780 λέξεις) του Χορηγού Lead θα συμπεριληφθούν στο έντυπο του συνεδρίου που θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους.
 • Ο χορηγός Lead έχει το δικαίωμα να εισάγει προωθητικό υλικό στην τσάντα του συνεδρίου που θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους.
 • Ο χορηγός Lead δικαιούται σαράντα (40) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός Lead θα λάβει εκτενή απολογισμό (συμπεριλαμβανομένης και της λίστας συμμετεχόντων) του συνεδρίου μετά την λήξη του.

PREMIERE SPONSOR (€9.000 + Φ.Π.Α.)

 • Δυνατότητα επιλογής από τον χορηγό Premiere, είτε 15λεπτης ομιλίας στελέχους του στο συνέδριο, είτε συμμετοχής στελέχους του, ως ομιλητής, σε ένα από τα προγραμματισμένα πάνελ του συνεδρίου
 • Ο χορηγός Premiere δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 3μ. Χ 2μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου
 • Ο χορηγός Premiere θα προβάλλεται σε σημαντική θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου
 • Ο χορηγός Premiere έχει το δικαίωμα να εισάγει προωθητικό υλικό στην τσάντα του συνεδρίου που θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους.
 • Λογότυπο και συνοπτικό εταιρικό προφίλ (έως 300 λέξεις) του Χορηγού θα συμπεριληφθούν στο έντυπο του συνεδρίου που θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους.
 • Ο χορηγός Premiere δικαιούται τριάντα (30) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός Premiere θα λάβει εκτενή απολογισμό (συμπεριλαμβανομένης και της λίστας συμμετεχόντων) του συνεδρίου μετά την λήξη του.

ASSOCIATE SPONSOR (6.000 + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός  Associate δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 2μ. Χ 2μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου
 • Ο χορηγός Associate θα προβάλλεται σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου
 • Ο χορηγός Associate έχει το δικαίωμα να εισάγει προωθητικό υλικό στην τσάντα του συνεδρίου που θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους.
 • Ο χορηγός Associate δικαιούται είκοσι (20) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου
 • Λογότυπο και συνοπτικό εταιρικό προφίλ (έως 300 λέξεις) του Χορηγού θα συμπεριληφθούν στο έντυπο του συνεδρίου που θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους.
 • Ο χορηγός Associate θα λάβει εκτενή απολογισμό (συμπεριλαμβανομένης και της λίστας συμμετεχόντων) του συνεδρίου μετά την λήξη του.

WORKSHOP SPONSOR (€4.000 + Φ.Π.Α.)*

 • Ο χορηγός Workshop δικαιούται να διοργανώσει σε παράλληλη αίθουσα workshop, διάρκειας δύο ωρών, με θεματολογία επιλογής του
 • Ο χορηγός δικαιούται πενήντα (50) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του workshop
 • Ο χορηγός Workshop δικαιούται τραπέζι στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου
 • Ο χορηγός Workshop θα προβάλλεται σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου
 • Ο χορηγός Workshop έχει το δικαίωμα να εισάγει προωθητικό υλικό στην τσάντα του συνεδρίου που θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους.
 • Λογότυπο και συνοπτικό εταιρικό προφίλ (έως 150 λέξεις) του Χορηγού θα συμπεριληφθούν στο έντυπο του συνεδρίου που θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους.
 • Ο χορηγός Workshop θα λάβει εκτενή απολογισμό (συμπεριλαμβανομένης και της λίστας συμμετεχόντων) του συνεδρίου μετά την λήξη του.

* Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται οι παροχές: Οπτικοακουστική υποστήριξη (οθόνη προβολής – projector – ήχος – φωτισμός – εξειδικευμένος τεχνικός – μικροφωνική εγκατάσταση – Laptop για την παρουσίαση) αλλά και coffee break για 50 άτομα. Επίσης η αίθουσα θα είναι διαμορφωμένη με στήσιμο θεατρικής διάταξης για 50 άτομα ενώ θα διαθέτει και podium για τη διοργάνωση της παρουσίασης.

SPONSOR (€3.000 + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός Sponsor δικαιούται τραπέζι στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου
 • Ο χορηγός Sponsor θα προβάλλεται σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου
 • Ο χορηγός Sponsor έχει το δικαίωμα να εισάγει προωθητικό υλικό στην τσάντα του συνεδρίου που θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους.
 • Η εταιρία δικαιούται δέκα (10) προσκλήσεις για το συνέδριο
 • Λογότυπο και συνοπτικό εταιρικό προφίλ (έως 150 λέξεις) του Χορηγού θα συμπεριληφθούν στο έντυπο του συνεδρίου που θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους.
 • Ο χορηγός Sponsor θα λάβει εκτενή απολογισμό (συμπεριλαμβανομένης και της λίστας συμμετεχόντων) του συνεδρίου μετά την λήξη του.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€1.500 + Φ.Π.Α.)
Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό, κλπ)

 • Η εταιρία δικαιούται πέντε (5) προσκλήσεις για το συνέδριο
 • H εταιρία θα λάβει απολογισμό του συνεδρίου μετά την λήξη του.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (200 + ΦΠΑ)

 • παρακολούθηση συνεδρίου
 • έντυπο υλικό συνεδρίου
 • συμμετοχή σε coffee breaks & lunch
 • πιστοποιητικό παρακολούθησης (εφόσον ζητηθεί).

συμπεράσματα συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, φωτογραφίες και videos)